niedziela, 19 września 2010

Regionalny konkurs z języka niemieckiego "ZEIGE DEIN TALENT"

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w pierwszym regionalnym konkursie z języka niemieckiego "Zeige dein Talent".
Wszystkie szczegóły znajdują się poniżej w regulaminie konkursowym.

REGULAMIN KONKURSU ZEIGE DEIN TALENT


1. Organizatorami pierwszego konkursu "Zeige Dein Talent" jest metodyk języka niemieckiego z Bielska-Białej Monika Wisła, IV LO im. KEN w Bielsku-Białej, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego (Oddział w Bielsku-Białej), NKJO w Cieszynie oraz WSEH w Bielsku-Białej.
2. Konkurs odbędzie się 26 października 2010r. w auli szkolnej IV LO im. KEN w BB, ul. Słowackiego 15-17. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich z Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Szukamy uczniów, którzy oprócz zdolności językowych, potrafią zaprezentować się artystycznie na scenie: potrafią śpiewać lub recytować w języku niemieckim, mają zdolności aktorskie, które zaprezentują w krótkim monodramie lub skeczu. Możliwa jest każda forma prezentacji artystycznej – liczy się pomysł, kreatywność oraz zdolności językowe.
6. W konkursie nagrodzone będą osiągnięcia indywidualne i zespołowe w kategorii PIOSENKA, RECYTACJA oraz PREZENTACJA TEATRALNA. Jury ocenia sprawność językową, choreografię, oprawę muzyczną oraz warsztat aktorski.
7. Uczestnicy konkursu walczą o I, II, III miejsce w kategoriach wiekowych:
1.szkoły podstawowe klasy V-VI;
2.Gimnazja;
3.szkoły średnie.
8. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 prezentacje w dowolnej kategorii. Należy rozumieć to tak, że dana szkoła może wystawić trzy prezentacje tylko w jednej kategorii lub po jednej w każdej.
9. Uczestnicy mogą zaprezentować tylko po jednym utworze.
10. W przypadku skeczy, monodramów lub przedstawień – nieprzekraczalny czas prezentacji to 10 minut. Scenariusz przedstawienia tylko w języku niemieckim.
11. Organizatorzy zapewniają uczestnikom oświetlenie i nagłośnienie, natomiast instrumenty oraz rekwizyty uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. Podkład muzyczny prosimy przynieść NA PŁYCIE CD (wyłącznie!)
12. Termin zgłaszania uczestników mija 15 października br., ale organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zredukowania ilości uczestników, jeśli ilość zgłoszonych przekroczy możliwości organizacyjne i czasowe konkursu. Decydująca w takim wypadku będzie kolejność zgłoszeń.
13. Zgłoszenie uczestnika (imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły oraz tytuł wiersza/piosenki/etiudy teatralnej oraz nazwisko nauczyciela języka niemieckiego) należy przesłać drogą mailową do mgr Moniki Wisły na adres monikawisla@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2010 r.
14. Osobą odpowiedzialną i koordynującą przedsięwzięcie jest Monika Wisła –metodyk języka niemieckiego w Bielsku-Białej oraz prezes oddziału Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Kontakt telefoniczny – 519 197 119, kontakt mailowy – monikawisla@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz