Przejdź do głównej zawartości

Regionalny konkurs z języka niemieckiego "ZEIGE DEIN TALENT"

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w pierwszym regionalnym konkursie z języka niemieckiego "Zeige dein Talent".
Wszystkie szczegóły znajdują się poniżej w regulaminie konkursowym.

REGULAMIN KONKURSU ZEIGE DEIN TALENT


1. Organizatorami pierwszego konkursu "Zeige Dein Talent" jest metodyk języka niemieckiego z Bielska-Białej Monika Wisła, IV LO im. KEN w Bielsku-Białej, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego (Oddział w Bielsku-Białej), NKJO w Cieszynie oraz WSEH w Bielsku-Białej.
2. Konkurs odbędzie się 26 października 2010r. w auli szkolnej IV LO im. KEN w BB, ul. Słowackiego 15-17. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich z Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Szukamy uczniów, którzy oprócz zdolności językowych, potrafią zaprezentować się artystycznie na scenie: potrafią śpiewać lub recytować w języku niemieckim, mają zdolności aktorskie, które zaprezentują w krótkim monodramie lub skeczu. Możliwa jest każda forma prezentacji artystycznej – liczy się pomysł, kreatywność oraz zdolności językowe.
6. W konkursie nagrodzone będą osiągnięcia indywidualne i zespołowe w kategorii PIOSENKA, RECYTACJA oraz PREZENTACJA TEATRALNA. Jury ocenia sprawność językową, choreografię, oprawę muzyczną oraz warsztat aktorski.
7. Uczestnicy konkursu walczą o I, II, III miejsce w kategoriach wiekowych:
1.szkoły podstawowe klasy V-VI;
2.Gimnazja;
3.szkoły średnie.
8. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 prezentacje w dowolnej kategorii. Należy rozumieć to tak, że dana szkoła może wystawić trzy prezentacje tylko w jednej kategorii lub po jednej w każdej.
9. Uczestnicy mogą zaprezentować tylko po jednym utworze.
10. W przypadku skeczy, monodramów lub przedstawień – nieprzekraczalny czas prezentacji to 10 minut. Scenariusz przedstawienia tylko w języku niemieckim.
11. Organizatorzy zapewniają uczestnikom oświetlenie i nagłośnienie, natomiast instrumenty oraz rekwizyty uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. Podkład muzyczny prosimy przynieść NA PŁYCIE CD (wyłącznie!)
12. Termin zgłaszania uczestników mija 15 października br., ale organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zredukowania ilości uczestników, jeśli ilość zgłoszonych przekroczy możliwości organizacyjne i czasowe konkursu. Decydująca w takim wypadku będzie kolejność zgłoszeń.
13. Zgłoszenie uczestnika (imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły oraz tytuł wiersza/piosenki/etiudy teatralnej oraz nazwisko nauczyciela języka niemieckiego) należy przesłać drogą mailową do mgr Moniki Wisły na adres monikawisla@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2010 r.
14. Osobą odpowiedzialną i koordynującą przedsięwzięcie jest Monika Wisła –metodyk języka niemieckiego w Bielsku-Białej oraz prezes oddziału Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Kontakt telefoniczny – 519 197 119, kontakt mailowy – monikawisla@gmail.com

Popularne posty z tego bloga

Lekcje otwarte - dobrowolny przymus

Lekcje otwarte są cennym doświadczeniem zarówno dla prowadzącego nauczyciela, jak i dla obserwujących. Pod jednym warunkiem, że ci obserwujący zechcą w skupieniu i z uwagą obejrzeć lekcję, którą prowadzi ich koleżanka lub kolega, do której się sumiennie i długo przygotowywał, która jest stresująca i chce jak najlepiej wypaść. Nie wszyscy obserwujący potrafią to uszanować, a o  docenieniu nie ma nawet mowy. Byłam już na paru takich lekcjach i sama jedną prowadziłam jako jedna z pierwszych w mojej szkole. Wiem, jak się czuje nauczyciel, który taką lekcję prowadzi przed swoimi koleżankami, kolegami i dyrekcją. Niestety muszę stwierdzić, że mam w mojej szkole niewychowanych kolegów, w szczególności koleżanki, które nie potrafią zachować się  kulturalnie na lekcjach otwartych. Przeszkadzają nie tylko prowadzącym, ale także uczniom i obserwatorom głośno rozmawiając, plotkując lub wypełniając zaległości w dokumentacji szkolnej.  Zadaję sobie za każdym razem przy okazji takiej lekcji pytanie,…

"Mam talent!" po niemiecku :)

Po raz pierwszy w historii nauczania języka niemieckiego w regionie podbeskidzkim, cieszyńskim, żywieckim i pszczyńskim został zorganizowany przez bielski oddział PSNJN oraz metodyka jezyka niemieckiego Monikę Wisłę Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego „Zeige dein Talent”, czyli "Mam talent" po niemiecku. Konkurs odbył się dnia 26.10.2010r w auli IV LO im. KEN w Bielsku-Białej. Konkurs był skierowany do uczniów uczących się języka niemieckiego we wszystkich typach szkół. Uczniowie zostali podzieleni na kategorie wiekowe oraz mogli zaprezentować swoje umiejętności w 3 kategoriach tematycznych: piosenka, skecz/kabaret/scenka oraz recytacja poezji lub fragmentu prozy. Ilość zgłoszonych szkół przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W konkursie wzięło udział 30 szkół z regionu.
Jury w składzie:
Monika Wisła – metodyk języka niemieckiego oraz prezes bielskiego oddziału PSNJN,
Olga Romik – WSEH Bielsko-Biała
Justyna Sobota – NKJO Cieszyn
Jolanta Grabowska – SP nr 2 w…

Warsztaty Hueber w Bielsku-Białej

Zapraszam wszystkich nauczycieli języka niemieckiego na inspirujące warsztaty wydawnictwa Hueber.

HUEBER POLSKA
Adam Dominiak
Tel. 0 607 642 046
E-mail: dominiak@hueber.pl

ZAPROSZENIE!!!

Szanowni Państwo!
Wydawnictwo Hueber Polska we współpracy
z doradcą metodycznym języka niemieckiego p. Moniką Wisłą
ma przyjemność zaprosić nauczycieli języka niemieckiego
na warsztaty metodyczno-szkoleniowe.
Warsztaty prowadzić będzie Willi Völker.

Warsztaty odbędą się w dniu 9 marca 2011 (środa)

Temat spotkania:

Neue Medien und ergänzende Materialien im Deutschunterricht
Eine praktische Einführung in die Zukunft des Unterrichtens mit digitalen
Medien am Beispiel von Lehrwerken des Hueber Verlags


Nauczyciele gimnazjum: godzina 14.30-16.15


Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych: godzina 16.20-17.40


Miejsce spotkania:
LO nr IV, sala audiowizualnej nr 6
ul. Słowackiego 15-17,
Bielsko-Biała


Jednocześnie informujemy, iż uczestnictwo w warsztatach potwierdzone będzie certyfikatem, a…