Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z września 22, 2011

Zmiany w formule egzaminu ustnego z języka obcego

Najważniejsze zmiany to:
 brak określenia poziomu egzaminu ustnego,
 Wszyscy uczniowie przystępują do takiego samego egzaminu ustnego.
 Zdający podczas egzaminu decyduje:
• które zadania chce wykonać,
• o zakończeniu egzaminu (możliwość po każdym zadaniu),
• pominięciu zadania i wykonaniu kolejnego. (Uwaga: w takiej sytuacji nie ma możliwości powrotu do pominiętego zadania,
 typy zadań i ilość zadań,
 ilość punktów za egzamin: maksymalnie 30.
 zdający nie ma dodatkowego czasu na przygotowanie się do odpowiedzi przed rozpoczęciem rozmowy egzaminacyjnej,
 zapoznaje się z treścią kolejnych zadań na bieżąco, po czym egzaminujący rozpoczyna rozmowę,
 nie może wykonywać notatek w trakcie egzaminu,
 zadania poprzedzone są rozmową wstępną, prowadzoną w języku będącym przedmiotem egzaminu,
 obowiązuje forma gramatyczna: Sie,


Najważniejsza zmiana: sposób oceniania
Uzyskanie wysokich not punktowych będzie zależeć od:
 przekazania informacji – treści,
 od jakości wypowiedzi.

Kryteriu…