poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Oferta doskonalenia 2012/2013


Wiem, że jeszcze trwają wakacje i wszyscy nauczyciele odsuwają od siebie myśl o nowym roku szkolnym. Niestety czas biegnie nieubłaganie do przodu. Powolutku zaczynam polanować swoje życie służbowe, a właściwie jestem do tego zmuszana przez inne instytutacje związane z oświatą :)
I tak na stronie bielskiego WOM-u ukazała się już aktualna oferta doskonalenia na 2012/13.
Przedstawiam poniżej moje propozycje skierowane do nauczycieli języków obcych i nie tylko.

Koniec epoki kredy – Internet w służbie nauczyciela
Tematyka: 
W jaki sposób wykorzystać w nauczaniu możliwości, jakie oferuje Internet i nowocze-sne media: wikipedia, blogi, youtube, fecebook, wiki, platforma edukacyjna, tablica interaktywna oraz narzędzia Web 2.0.? Jak zmieniają się metody nauczania w erze cyfryzacji szkoły? Jak będzie wyglądać lekcja przyszłości? (warunkiem uczestnictwa jest podstawowa umiejętność obsługi komputera, programów MS Office, Mozilla Firefox, poczty elektronicznej, Internetu.)

Dla: nauczycieli języków obcych oraz różnych specjalności gimnazjów i szkół ponadgim-nazjalnych.
Godz.: 20+3 godz. online
Uczest.: 12    Koszt: 180 zł                    Kier.: M. Wisła                    Kod: KS/50

************


Narzędzia Web 2.0 w rozwijaniu sprawności językowych w nauczaniu języków obcych
Tematyka:
W jaki sposób wykorzystać narzędzia Web 2.0 do rozwijania rozumienia ze słuchu, rozumienia czytania, mówienia i pisania? Jak efektywnie stosować te narzędzia w nauczaniu języków obcych? Prezentacja dostępnych narzędzi z praktycznymi przy-kładami do wykorzystania na lekcji oraz utworzenia własnej bazy narzędzi, każdy moduł jest poświęcony odrębnej sprawności językowej (warunkiem uczestnictwa jest podstawowa umiejętność obsługi komputera, programów MS Office, Mozilla Firefox, poczty elektronicznej, Internetu). 

Dla:  nauczycieli języków obcych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Godz.: 20
Uczest.: 12  Koszt: 160 zł                   Kier.: M. Wisła                 Kod: KS/51

************


Nowe tendencje w dydaktyce nauczania języka obcego – LdL, CLiL, neurodydaktyka
Tematyka: 
Nowe podejście do nauczania – neurodydaktyka, nowe metody CLiL i LdL, nowe tendencje w dydaktyce nauczania języka obcego a metody tradycyjne. Jak wybrać najlepszą metodę nauczania? Techniki utrzymania dyscypliny na lekcji, sukces w nauczaniu języka obcego, nowe trendy – szansa na sukces?
Dla: nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół. 

Godz.: 15
Uczest.: 20 Koszt: 70 zł                       Kier.: M. Wisła                  Kod: WM/71


************

Otwarty, aktywny, samodzielny – metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego
Tematyka:
Prezentacja otwartych form pracy dla nauczycieli języków obcych, sposoby rozwijania kompetencji komunikacyjnej, rola nauczyciela, prezentacja najciekawszych technik i metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego i sprzyjających uczeniu się, cechy metod aktywizujących w kontekście metod tradycyjnych, gry i zabawy na lekcji języka obcego.   

Dla: nauczycieli języków obcych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Godz.: 15 
Uczest.: 20 Koszt: 70 zł                     Kier.: M. Wisła                   Kod: WM/75

************

Cała oferta doskonalenia bielskiego WOM-u oraz zasady zapisów znajdują się  tutaj.