poniedziałek, 22 lutego 2010

Konferencja Regionalna Nauczycieli Języków Obcych

Konferencja Regionalna dla nauczycieli języków obcych

W ostatnią sobotę karnawału 13.02.2010r. odbyła się w RODN WOM w Bielsku-Białej konferencja regionalna dla nauczycieli języków obcych poświęcona zagadnieniom „Nowych tendencji w nauczaniu języków obcych w dobie postokomunikatywnej”, w której wzięło udział 103 nauczycieli języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
Konferencję rozpoczął wykład pani dr Marzeny Żylińskiej wykładowcy metodyki i literatury w toruńskim NKJO, autorki licznych artykułów do czasopisma „Języki Obce w Szkole” i „Fremdsprache Deutsch”, prowadzącej wraz z dydaktykami z Finlandii, Niemiec i Francji międzynarodowych edukacyjnych projektów internetowych (w 2005r. otrzymała nagrodę European Language Label), oraz autorki ksiązki pt. „Poskomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych”.
W swoim wykładzie dr Marzena Żylińska propaguje nową kulturę nauczania języków obcych opartą na konstruktywizmie i wykorzystaniu nowych technologii z uwzględnieniem najnowszych badań nad funkcjonowaniem mózgu. Porusza istotne zagadnienia metodyczne w nauczaniu języków obcych w związku z rozwojem technologii oraz koniecznością wprowadzenia zmian w dydaktyce języków obcych. Otwarcie przedstawia warunki efektywnego nauczania języków obcych.
Badania nad mózgiem wymuszają zmiany w dydaktyce języków obcych i wprowadzenie pojęcia neurodydaktyki do metodyki języków obcych. Zmiany te przyczyniają się do przejęcia przez nauczyciela nowej roli, odejście od tradycyjnych metod nauczania i przejście do nowych koncepcji nauczania, jednocześnie postuluje indywidualizację procesu nauczania.
Wykład był niezmiernie interesujący, ciekawy a poruszane zagadnienia aktualne i nakłaniające do głębokiej refleksji.
Drugi wykład dotyczył unijnej inicjatywy Europass dążącej do propagowania wielojęzyczności, zachęcania do nauki języków obcych przez całe życie oraz promowania gospodarki opartej na konkurencyjności i współpracy. Europass został przedstawiony i omówiony przez panią Małgorzatę Turek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Inicjatywa Europass to zestaw 5 dokumentów umożliwiających każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu oraz krajów kandydujących do UE przedstawienie swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego w taki sam, uporządkowany i przejrzysty sposób.
Wszystkie dostępne informacje nt. inicjatywy Europass są dostępne na stronie: www.europass.org.pl
Następnie w trzech grupach językowych odbyły się warsztaty.
Grupa nauczycieli języka niemieckiego pod kierunkiem dr M. Żylińskiej zdobywała praktyczną wiedzę na temat nowej kultury nauczania języka niemieckiego i nowych tendencji w dydaktyce języków obcych w sali komputerowej. Pani dr M. Żylińska pokazała jak uatrakcyjnić lekcje języka niemieckiego poprzez możliwości pracy z uczniem na platformie edukacyjnej moodle na każdym etapie zaawansowania i w każdym typie szkoły. Germaniści otrzymali też kilka wskazówek do pracy nową metodą Webquest.
Warsztaty przeminęły bardzo szybko, ale wszyscy bez wyjątku byli ogromnie zadowoleni i czuli niedosyt.
Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że uda nam się namówić po raz kolejny panią dr Marzenę Żylińską do przyjazdu do naszego miasta.
W tym czasie angliści i romaniści poznawali możliwości wykorzystania multimediów na swoich lekcjach językowych ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej.

Podczas konferencji nauczyciele mogli zapoznać się także z aktualną oferta wydawnictw obcojęzycznych.

Zainteresowanie tą konferencją przeszło naśmielsze oczekiwania organizatorów. Wynika z tego, jak jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu konferencje w środowisku nauczycieli języków obcych.
A znakomity wykład dr Marzeny Żylińskiej i zajęcia warsztatowe zadowoliły nawet najbardziej wymagających uczestników.
Ci, którym nie udało się zapisać na listę uczestników i nie mogli wziąć udziału w konferencji mają czego żałować :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz